11. 10. 2021

29.11.2021

Vážení spoluobčané, touto cestou bychom vás rádi informovali, že hlavní část prací, které spočívaly v pravidelném čerpání a následném odvozu uskladněných kalů v areálu SUEZ CZ v Plzni – Skvrňanech jsou za námi. Nyní provádíme pouze nezbytné manipulační a úklidové práce a dočišťujeme areál. Pokud by tyto práce byly v jednotlivých případech spojeny s větším pohybem techniky, budeme vás opět informovat na tomto webu.