V areálu SUEZ CZ v Plzni-Skvrňanech probíhá odčerpávání přijatého průmyslového odpadu pocházejícího od zákazníků SUEZ CZ.
Odpad bude ekologicky zlikvidován v provozech, které mají oprávnění pro tuto činnost. Veškeré uskladněné odpady by měly být přesunuty do konce listopadu 2021.
 
Během přečerpávání a přesunu těchto odpadů může být v okolí areálu cítit zápach. Jeho intenzita závisí na aktuálních povětrnostních a meteorologických podmínkách. Ačkoliv může být zápach nepříjemný, není zdraví škodlivý. Z tohoto důvodu se práce snažíme s ohledem na kapacity cílových technologií urychlit a naplánovat je tak, aby okolí obtěžovaly co nejméně.

Harmonogram prací


 
Práce spočívají v odtěžování kalů (bagrování) z jímek
a přečerpávání kapalného odpadu do cisteren a uzavíratelných kontejnerů, určených k převozu.

  • 29.11.2021
    Vážení spoluobčané, touto cestou bychom vás rádi informovali, že hlavní část prací, které spočívaly v pravidelném čerpání a následném odvozu uskladněných kalů v areálu SUEZ CZ v Plzni – Skvrňanech jsou za námi. Nyní provádíme pouze nezbytné manipulační a úklidové práce a dočišťujeme areál. Pokud by tyto práce byly v jednotlivých případech spojeny s větším pohybem techniky, budeme vás opět informovat na tomto webu.

Často kladené otázky


 
1V okolí závodu je cítit zápach, z čeho pochází?
Některé průmyslové odpady jsou často odorizovány látkami známými jako merkaptany. To jsou neškodné, leč velmi silně aromatické látky. Do styku s nimi přišel snad každý, kdo má doma plynovou troubu, sporák nebo plynový kotel. Plynárenství ale není jediné odvětví, kde se využívají. Merkaptany se používají z bezpečnostních důvodů a jsou zodpovědné za to, že jinak nedetekovatelné látky jsou cítit. SUEZ CZ se vždy snaží zápach neutralizovat, nicméně kvůli proměnlivým povětrnostním a meteorologickým podmínkám je možné, že zápach je více cítit i mimo areál.
2Je zápach zdraví škodlivý?
Zápach není zdraví škodlivý. Snažíme se, aby okolí obtěžoval co nejméně. Práce se proto snažíme urychlit s ohledem na kapacity cílových technologií, do kterých je odpad odvážen, a plánujeme je na dobu, kdy je většina lidí v práci. Zároveň o našich aktivitách pravidelně informujeme zástupce Magistrátu města Plzně, zástupce městského obvodu Plzeň 3, krajský úřad Plzeňského kraje, Českou inspekci životního prostředí, Městskou policii Plzeň i Hasičský záchranný sbor města Plzně.
3Unikají z areálu jedovaté látky?
Žádné škodlivé látky neunikají. Pokud jste se setkali s tímto tvrzením, jednalo se o dezinformaci. V areálu v současnosti neprobíhají žádné činnosti, při kterých by unikaly
 

Kontakty


 

Pokud máte jakékoli dotazy, můžete se obrátit na:


 
Magistrát města Plzně –
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení
+420 725 040 200
Městský obvod Plzeň 3 –
Oddělení organizační a tiskové
+420 378 036 429
 
Krajský úřad Plzeňského kraje -
Odbor životního prostředí
+420 377 195 338
Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí Plzeň
– Oddělení ochrany ovzduší
+420 377 993 450